South Dakota's Mountain Lion Season Over, Quota Filled